Tarieven/nota

Vergoeding/ kosten

In de regel zal de ziektekostenverzekering de behandelingskosten voor een groot deel vergoeden wanneer er een aanvullende verzekering afgesloten is, zeker voor jeugdigen tot 21 jaar. Hoeveel vergoeding u precies krijgt, hangt ondermeer af van uw (aanvullende) polisvoorwaarden, de leeftijd van de patiënt en soms ook de ernst van de afwijking. Het is echter verstandig na te vragen hoe deze vergoeding geregeld is, omdat de meeste verzekeraars slechts een gedeeltelijke vergoeding geven en/of deze binden aan een door de verzekeraar bepaald maximum. Op onderstaande link vindt u een overzicht van de verschillende verzekeringspolissen en maatschappijen en hun vergoedingen voor orthodontie.

LET OP!! Op het einde van het jaar zijn er meestal weer een aantal wijzigingen in de polisvoorwaarden van de verzekeraars. Deze site(s) kan u wellicht verder helpen. Succes!!!

U ontvangt een kostenbegroting voor aanvang van de behandeling zodat u een overzicht heeft van de te verwachten kosten van uw orthodontische behandeling. De totale kosten van een orthodontische behandeling (beugel) kunnen van tevoren niet precies worden aangegeven. In de eerste plaats hangt de prijs af van het type beugel, verder zijn de kosten afhankelijk van het behandelingsverloop en het aantal behandelingen. Een langdurige behandeling zal in het algemeen meer gaan kosten dan een behandeling van korte duur. Een zeer globale indicatie is dat een allesomvattende behandeling gemiddeld tussen de € 2400 en € 3000 kost. Dit speelt zich af in twee à drie verzekeringsjaren.

Uw declaratie

We hebben onze administratie uitbesteed aan Netpoint Factoring B.V. Dit betekent voor u dat u vanaf heden uw declaraties via Netpoint krijgt toegezonden.

Wij kunnen uw declaratieverkeer tevens via e-mail laten verlopen. Aangezien dit onze voorkeur geniet vragen wij u om uw e-mail adres aan de baliereceptioniste door te geven. Zodra dit bij ons bekend is, ontvangt u de digitale declaratie in uw mailbox.

U heeft de mogelijkheid om deze declaratie 24 uur per dag in te zien, uit te printen en op de gebruikelijke manier naar uw zorgverzekeraar te sturen. De digitale declaratie kunt u vervolgens opslaan in uw eigen archief.

Uw declaratie

Tarieven

Elk jaar worden per 1 januari de orthodontie tarieven weer vastgesteld door de overheid (NZA).

Afspraken dienen, indien noodzakelijk, minstens 48 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht tot 100% van de geplande verrichting.

Voor aanvang van de behandeling ontvangt iedere patiënt een individueel gespecificeerde kostenbegroting.

Tarieven